Playing Of Loud Music

Dapat nating malaman na ang pagpapatugtog ng loud music sa loob ng sasakyan, pampasahero man ito o pribado, ay di lamang nakakaperwisyo, ito rin ay delikado.

Kapag tayo ay nagpapatugtog ng malakas, ito ay nagdudulot ng ingat at nakakaabala rin sa ibang tao. Ang atensyon natin ay nababaling sa musika at hindi sa pagmamaneho natin. At kung tayo ay distracted, hindi tayo alerto sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kapag ito ang nangyari, di lamang ikaw ang madidisgrasya, pati na rin ang ibang motorist.

Other Features

Loading...