Proper A/T Use & Maintenance

Ang 4-wheel drive din ay dapat lang gamitin sa nararapat na sitwasyon, dahil ang hindi kinakailangang paggamit nito ay maaksaya sa diesel at maaring maka-sira sa drivetrain.

Para sa mga Isuzu na mayroon four-wheel drive, gaya ng D-Max at Alterra, mayroong tatlong mode of operation.

Two-wheel drive (o rear-wheel drive)
Four-wheel drive, High Range
at Four-wheel Drive, Low Range

Dahil ang sistema na ginagamit ng Isuzu ay "part-time four-wheel drive", ang sasakyan na nasa setting ng two wheel drive ay gumagamit lang ng rear axle.

Sa ganitong mode, "freewheeling" ang gulong sa harap upang makatipid sa diesel.

Ideal po ang 2WD na setting para sa pang-araw araw na pagmamaneho, kung saan hindi gaanong madulas o matagtag ang daan.

Ang four-wheel drive, High Range naman, ay gumagamit ng front axle upang matulungang kumapit ang apat na gulong.

Ideal ang mode na ito para sa madudulas o matagtag na daanan, at kapag mejo mabilis ang takbo.

Kapag kayo ay nasa 4WD-High range, iwasan pong lumampas ng 100kph, dahil ang masyadong mabilis na pagpatakbo ay nakakasira sa iyong drivetrain.

Iwasan din po ang paggamit ng 4WD-High range kung tuyo o makinis ang daan; ang mataas na friction ng ganitong sitwasyon ay nakakasira sa drivetrain.

Ang huling setting ay ang 4WD-Low range. Gaya ng High Range, nila-lock nito ang front axle, pero gumagamit ng mas malaki na gear upang makagapang ang iyong sasakyan sa mga malalaking obstacle o kaya sa mga napakaputik o napakadulas na daan.

Ang four-wheel drive Low range ay hindi dapat gamitin sa tinatawag na "normal driving situations" dahil mataas ang friction nito sa drivetrain.

Paano gamitin ang mga two wheel drive at four wheel drive na ito?

Madali lang! Sa mga bagong Isuzu, pushbutton na lamang ang paraan.

Kung ika'y nanggagaling sa two-wheel drive, ipindot lamang ang four-wheel drive High ng ilang segundo. Kapag umilaw na ang indicator light sa iyong instrument panel, naka-engage na ang four-wheel drive High. Upang bumalik sa two-wheel drive, ipindot lang ito at hintayin na mawala ang indicator light.

Dahil ito ay tinatawag na "shift-on-the-fly", maaring mag shift mula two wheel drive to four-wheel drive High range habang umaandar ang sasakyan, at kahit 50kph na ang takbo.

Upang mag shift sa four wheel drive Low range naman, kailangan na nakatigil ang sasakyan. Ipindot ang 4WD-L at hintayin ang indicator light.

Kapag nasa four-wheel drive High o four-wheel drive Low range, huwag po tayong magulat kung masmahirap bumwelta o lumiko kaysa sa two-wheel drive. Nangyayari po ito dahil naka-"lock" ang front axle, at mas mahirap tuloy iliko ang mga gulong.

Bukod sa wastong paggamit ng iyong four-wheel drive, siguraduhing napapalitan ang Transfer Case Oil at ang Differential Gear Oil bawat 20,000 na kilometro makalipas ang unang pagpalit sa 1,500.

Ang iba-ibang piyesa rin ng iyong four-wheel drive, gaya ng mga axle case, shift on the fly, propeller shaft, at mga universal joints ay dapat din ma-inspection ayon sa Periodic Maintenance Schedule.

Other Features

Loading...