Always look left and right when crossing a street between parked vehicles

If you're going to cross a street between parked vehicles, it's always better and safer kung titingin ka muna sa kaliwa at kanan bago tuluyang tumawid. Minsan ay nakaharang sa paningin ang mga nakapara at maaari kang masagasaan ng paparating na sasakyan kung basta basta ka lang tatawid. Always ensure your safety first before taking any action while on the road.

Other Features

Loading...